מסגרת הרמה
product: bulk bag lifting frame.
capacity: 2.2 ton.

Features:
telescopic arms that can be adjusted using clevis pins and safety clips.
material: carbon steel with industrial coating.
material: stainless steel.
frame is equipped with strap channels that hold straps securely.המסגרת היא בעלת זרועות טלסקופיים
הזרועות ניתנים לכיוונון
המסגרת עשוייה מפלדה בציפוי תעשייתי
יש גירסה של פלדה בלתי-מחלידה

range of bags: 32 to 47 inches, 81 to 119 cm square. המסגרת מתאימה לשקים של 81 סמ ריבוע עד 119 סמ ריבועCorporation info:
Flexicon Co.
Bethlehem
Pennsylvania
USA

site: www.flexicon.com


Back to the previous page