מוט בעל הברגה עבור תמסורת מכאנית מיועד לעומסים גבוהים
High load ball screw
max. diameter: 160 mm.
max. load capacity: 1400 kN.


Thomson Linear.
Radford
Virginia
U.S.A.
site: www.thomsonlinear.com

type: KOKON
Suited for harsh, or dirty applications.
Complete with shaft, cover and bearings as ready-to-fit motion system.
The central housing may be mounted in various orientations.
The cover is produced from impact resistant elastomeric polymer.
Easy accessibility for relubrication.
גירסא מוכנה
ליישומים מסויימים

Back to the previous page